Honba za pokladem

Filmové výpravy s neohroženým Indiana Jonesem jsou plné dobrodružství a skrze fantaskní příběhy vytváří dojem, že jsou všechny prastaré poklady už dávno objevené. Opravdu?

Archeologové versus Lovci pokladů

Čeští archeologové nejsou známí jen v Egyptě nebo Izraeli, úspěchy si připisují i na českých polích a především staveništích. Jejich domácí objevy jsou stejně vzácné jako ty filmové. Historii pomáhají odkrývat také amatérští hledači pokladů, které nejčastěji zahlédnete s detektory kovů na čerstvě zoraných polích. Pojďte
se s námi ponořit do skutečných pokladů, které byly profesionálními archeology i nadšenými lovci objeveny na našem území. Nenašel se některý třeba na místě, kde to dobře znáte?

Vaši průvodcí cestou zajímavých pokladů

Vyberte si, se kterým průvodcem cestu začnete. Buďte ale obezřetní, naše soutěžní cesta skrývá mnoho pokladů, které můžete získat právě vy. Vydejte se na ni s archeologem i s lovcem pokladů. Nenechte si ujít zlatý poklad!

Co je ve hře?

HLAVNÍ VÝHRA
Po skončení soutěže, tj. po 29.2.2024 vylosujeme jednoho výherce, který vyhraje hlavní výhru - Zlatou uncovou investiční minci Český lev 2023 s hologramem proof v hodnotě cca. 60.000 Kč.

1 x Zlatá uncová investiční mince Český lev 2023 s hologramem proof

PRÉMIOVÁ VÝHRA
Za každý týden soutěže vylosujeme jednoho výherce, který vyhraje prémiovou výhru - Zlatou 1/10oz investiční minci Český lev 2023 stand v hodnotě cca 7.000 Kč.

Zlatá 1/10oz investiční mince Český lev 2023 stand

ZÁKLADNÍ VÝHRA
Za každý týden soutěže vylosujeme 10 výherců, kteří vyhrají jednu základní výhru - Dobovou pohlednici se zlatou mincí 0,5 g proof v hodnotě 1 750 Kč.

Zlatá mince Praha - Vyšehrad proof
Mapa k pokladu

Filmové výpravy s neohroženým Indiana Jonesem jsou plné dobrodružství a skrze fantaskní příběhy vytváří dojem, že jsou všechny prastaré poklady už dávno objevené. Opravdu?

Archeologové vs Lovci pokladů

Čeští archeologové nejsou známí jen v Egyptě nebo Izraeli, úspěchy si připisují i na českých polích a především staveništích. Jejich domácí objevy jsou stejně vzácné jako ty filmové. Historii pomáhají odkrývat také amatérští hledači pokladů, které nejčastěji zahlédnete s detektory kovů na čerstvě zoraných polích. Pojďte se s námi ponořit do skutečných pokladů, které byly profesionálními archeology i nadšenými lovci objeveny na našem území. Nenašel se některý třeba na místě, kde to dobře znáte?

Vaši průvodci cestou zajímavých pokladů

Vyberte si, se kterým průvodcem cestu začnete. Buďte ale obezřetní, naše soutěžní cesta skrývá mnoho pokladů, které můžete získat právě vy. Vydejte se na ni s archeologem i s lovcem pokladů. Nenechte si ujít zlatý poklad!

Co je ve hře?

HLAVNÍ VÝHRA
Po skončení soutěže, tj. po 29.2.2024 vylosujeme jednoho výherce, který vyhraje hlavní výhru - Zlatou uncovou investiční minci Český lev 2023 s hologramem proof v hodnotě cca. 60.000 Kč.

1 x Zlatá uncová investiční mince Český lev 2023 s hologramem proof

PRÉMIOVÁ VÝHRA
Za každý týden soutěže vylosujeme jednoho výherce, který vyhraje prémiovou výhru - Zlatou 1/10oz investiční minci Český lev 2023 stand v hodnotě
cca 7.000 Kč.

Zlatá 1/10oz investiční mince Český lev 2023 stand

ZÁKLADNÍ VÝHRA
Za každý týden soutěže vylosujeme 10 výherců, kteří vyhrají jednu základní výhru - Dobovou pohlednici se zlatou mincí 0,5 g proof v hodnotě 1 750 Kč.

Zlatá mince Praha - Vyšehrad proof
Očima Lovce pokladů

Zájem o detektory kovů a hledání starých artefaktů mezi lidmi získává na popularitě. K nelibosti archeologů, kteří bědují nad nevhodným zacházením s nálezy nebo jejich zatajováním. Nalezená věc totiž není opuštěná a ten, kdo ji objeví, si ji nesmí přivlastnit. Ztracenou věc je povinen vrátit tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi, a to proti úhradě nutných nákladů a nálezného.

Které jsou tedy ty nejzajímavější nálezy českých lovců pokladů?

Lovec pokladů

Očima Lovce pokladů

Zájem o detektory kovů a hledání starých artefaktů mezi lidmi získává na popularitě. K nelibosti archeologů, kteří bědují nad nevhodným zacházením s nálezy nebo jejich zatajováním. Nalezená věc totiž není opuštěná a ten, kdo ji objeví, si ji nesmí přivlastnit. Ztracenou věc je povinen vrátit tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi, a to proti úhradě nutných nákladů a nálezného.

Které jsou tedy ty nejzajímavější nálezy českých lovců pokladů?

Obchodníkovo tajemství

Historické stříbrné a zlaté mince ukryl do země ve dvou keramických nádobách zřejmě obchodník. V roce 2020 se mince dostaly na povrch, kde je náhodou objevil šťastný houbař. Jde o největší poklad v Česku za posledních několik desítek let.

Kde: u Vysoké u Jevíčka
Rok: 2020
Hodnota nálezu: přes 10.000.000 Kč
Odměna pro nálezce: 560.000 Kč
Odhad stáří nálezu: 1471 - 1653

Soutěžíte o:
Zlatá mince Zámek Sychrov proof

Poctivý nálezce vykopal na své zahradě 189 mincí. Převažují vládní mince habsburských panovníků - mince jsou ze slezských (51 ks), uherských (47 ks), rakouských (35 ks) a českých mincoven (21 ks). Mince obsahují zhruba 483 gramů ryzího stříbra.

Kde: nedaleko obce Býšť
Rok: 2020
Hodnota nálezu: 660.150 Kč
Odměna pro nálezce: téměř 60.000 Kč
Odhad stáří nálezu: z doby mezi lety 1588 a 1701

Soutěžíte o:
Zlatá mince Telč - Historické centrum proof

Stříbrný poklad byl staletí ukrytý v kořenech pod vrstvou hlíny.
V jižní části okresu Blansko objevil hledač pokladů Jiří Pernica
s detektorem kovů desítky mincí. Nález přibližně padesátky mincí okamžitě ohlásil pracovníkům Muzea Blanenska.

Kde: Blanensko
Rok: 2020
Hodnota nálezu: neznámá
Odměna pro nálezce: bez odměny
Odhad stáří nálezu: 16. století

Soutěžíte o:
Zlatá mince Praha - Týnský chrám proof

Zřejmě jeden z dosud nejcennějších archeologických nálezů v historii regionu Valašsko, hliněný hrneček plný stříbrných pražských grošů ze 14. století, odevzdal muž, který poklad objevil s přáteli
na procházce s fenkou Mášou v obci Ústí nedaleko Vsetína.

Kde: nedaleko Vsetína
Rok: 2020
Hodnota nálezu: 660.150 Kč
Odměna pro nálezce: téměř 60.000 Kč
Odhad stáří nálezu: 14. století

Soutěžíte o:
Zlatá mince Zámek Lednice proof

Velmi zachovalé zlaté dukáty z 30. let 17. století, kdy na našem území zuřila třicetiletá válka, nalezl lovec pokladů u Králíků. Soubor 60 mincí si kdysi někdo uschoval jen několik centimetrů pod zem a nestihl se pro ně vrátit.

Kde: u Králíků
Rok: 2018
Hodnota nálezu: 6.357.000
Odměna pro nálezce: téměř 180.000 Kč
Odhad stáří nálezu: 30. léta 17. století

Soutěžíte o:
Zlatá mince Plzeň - Katedrála sv. Bartoloměje proof

Očima archeologů

Archeolog není akční hrdina, který honí vykradače hrobek. Archeolog
je především vědec, který většinu času tráví ve studovně nebo ve své pracovně. Dovede najít, roztřídit, zdokumentovat a interpretovat nálezy, u nichž
by se většina z nás nepozastavila. V řeči čísel jsou hledači s detekroty kovů
v přesile. Na 600 archeologů u nás máme 25.000 amatérských lovců pokladů. Detektoráře častěji potkáte v přírodě, zatímco archeologové se primárně věnují průzkumům ve městech a vesnicích nebo tam, kde má vést nová komunikace.

Pojďte se s námi podívat, za které podklady vděčíme našim archeologům.

Archeolog

Očima archeologa

Archeolog není akční hrdina, který honí vykradače hrobek. Archeolog je především vědec, který většinu času tráví ve studovně nebo ve své pracovně. Dovede najít, roztřídit, zdokumentovat a interpretovat nálezy, u nichž by se většina z nás nepozastavila.
V řeči čísel jsou hledači s detekroty kovů v přesile.

Na 600 archeologů u nás máme 25.000 amatérských lovců pokladů. Detektoráře častěji potkáte v přírodě, zatímco archeologové se primárně věnují průzkumům ve městech a vesnicích nebo tam, kde má vést nová komunikace.

Pojďte se s námi podívat, za které podklady vděčíme našim archeologům.

Poklad mezi paneláky

Do východní části Přerova přivedla archeology stavba cyklostezky. Kromě zbytků kuchyňské keramiky byly u panelových domů objeveny také pět set let staré mince včetně haléře českého krále Vladislava Jagellonského.

Kde: Přerov
Rok: 2023
Odhad stáří nálezu: konec 15. stol. až polovina 17. stol.

Soutěžíte o:
Zlatá mince Český Krumlov proof

Po náletu z 2. světové války zůstala v brněnské Novobranské ulici proluka. Před novou výstavbou místo prozkoumali archeologové. Prošli staletími a kromě původních hradeb našli vyjeté koleje
od středověkých vozů, zbytek pece a kousky objektů spadajících
do období až 2 tisíce let před Kristem.

Kde: Brno
Rok: 2022
Odhad stáří nálezu: nejstarší až 2.000 let před n. l.

Soutěžíte o:
Zlatá mince Karlovy Vary - Tržní kolonáda proof

Podrobný průzkum Kateřinské jeskyně na Blanensku odhalil zbytky mincí a kousky kovů pocházejících z penězkokazecké dílny
ze konce 14. století. Hledání však není u konce. Uhlíkové kresby z neolitického období na stěnách jeskyně dávají historikům naději,
že lokalita vydá i mnohem starší poklady.

Kde: Kateřinská jeskyně na Blanensku
Rok: 2022
Odhad stáří nálezu: konec 14. a začátek 15. století

Soutěžíte o:
Zlatá mince Praha - Petřín proof

V Uherském Brodu odhalili archeologové germánskou osadu z mladší doby římské. Díky popelu v obytných objektech víme, že osadu sežehly plameny. Výzkum vydal i oděvní spony, kousky keramiky s germánskou výzdobou, stříbrné římské mince, zvířecí kosti a řadu úlomků, které na svou identifikaci ještě čekají.

Kde: Uherský Brod
Rok: 2022
Ohad stáří nálezu: 3. století n. l.

Soutěžíte o:
Zlatá mince Jablonec nad Nisou proof

Poklad nemusí být jen z drahých kovů. Při stavbě dálnice D35
u Ostrova na Chrudimsku byla nalezena dřevená studna stará sedm tisíc let, a je tak nejstarší dřevěnou studnou u nás. Její věk potvrdili vědci určením stáří stromů, které byly pokáceny opět tisíc let před Kristem.

Kde: u Ostrova na Chrudimsku
Rok: 2018
Ohad stáří nálezu: 4 tisíce let př. n. l.

Soutěžíte o:
Zlatá mince Hrad Karlštejn proof

Sázíme na řemeslnou zručnost a tvůrčí invenci

Česká mincovna je tradičním českým výrobcem a prodejcem pamětních mincí a medailí. Téměř tři desítky let razí v Jablonci nad Nisou oběžné mince pro český stát. Svým vznikem v roce 1993 firma navázala na dlouholetou tradici ražby mincí na území Čech, Moravy, Slezska a Slovenska.

Razíme tradiční hodnoty

U příležitosti stoletého výročí vzniku česko-slovenské koruny vytvořila Česká mincovna pro Českou národní banku unikátní minci z ryzího zlata o váze 130 kilogramů. Je největší v Evropě a způsobem výroby je zcela unikátní. Minci vyráběli frézováním (gravírováním) a následně dokončili rytci ručně. Mince s nominální hodnotou sto milionů se stala symbolem oslav stoletého výročí československé koruny.

Na přípravě a výrobě se podílely tři země. Závěrečné úpravy se prováděly ručně v Jablonci. Vystřídali se na ní ti nejzkušenější rytci. Pro vytvoření kontrastu matových a lesklých částí byly nezbytné citlivé úpravy, které trvaly 550 hodin.

Investice s puncem umění

Kdo chce investovat do zlata, může sáhnout po nabídce umělecky zpracovaného drahého kovu. Rozdíl mezi mincí a medailí je obrovský. Mince má na rozdíl od medaile vyznačenu nominální hodnotu, název emitenta a není u zlata zatížena daní z přidané hodnoty. Pokud mluvíme o způsobu uložení peněz tak, aby se uchovala jejich hodnota, je určitě investice do ryzích kovů v podobě mincí nebo medailí tou správnou. Vývoj na světových trzích to jen potvrzuje.

Český lev je jistota

Investiční mince České mincovny Český lev se poprvé představily v roce 2017 a záhy se s velkým úspěchem zařadily po bok slavných světových protějšků. Do svých portfolií je zařadili spokojení investoři z České republiky, Slovenska, Maďarska, Německa, Číny, Hong Kongu, Jižní Koreje, Kanady a Spojených států amerických. Každý rok razí mincovna České lvy s novým designem. Českého lva ve zlatě razí Česká mincovna v několika gramážích, od půl gramu až po giganta o váze deset kilogramů ryzího zlata. Pořídit si Českého lva zájemci mohou také ve stříbře.

Najdete nás v kamenných prodejnách

Česká mincovna je jenom jedna. Pokud si vyberete náš obchod a naše produkty, máte jistotu, že obdržíte pouze to, co jste si skutečně objednali, a to za danou cenu, v požadovaném množství a v nejvyšší možné kvalitě.

Pokud chcete jednoduše a spolehlivě odlišit Českou mincovnu od jiných subjektů, zeptejte se jich, zda vyrábějí oficiální oběživo – tedy kovová platidla České republiky v nominálních hodnotách 50, 20, 10, 5, 2 a 1 Kč. Česká mincovna z Jablonce nad Nisou může jako jediná hrdě odpovědět, že ano.

Naši produkci najdete na stránkách www.ceskamincovna.cz
a můžete si pohodlně objednat zboží na e-shopu. Preferujete osobní kontakt? Pak je tu pro vás naše síť kamenných prodejen:

Pravidla soutěže

©2024 VLTAVA LABE MEDIA, a.s. Kopírování obsahu je bez písemného souhlasu společnosti Vltava Labe Media, a.s. zakázáno.

denik.cz