ESG Strategie

UDRŽITELNOST FIREM

Udržitelnost, odpovědnost, ekologie

Současný tlak na velké i menší společnosti je znatelný.
Proč je vlastně dobře, že se tyto věci řeší, a jaké to může mít výhody?

Udržitelnost je termín, který se stává ve světě podnikání stále důležitějším

V současné době je znatelný tlak na velké i menší společnosti, aby při provozování svých aktivit minimalizovaly negativní dopady na životní prostředí, společnost a ekonomiku. Úspěšné firmy dnes většinou chápou, že udržitelnost je důležitá pro dlouhodobý úspěch, a mohou tak přijímat opatření, která zahrnují snižování odpadů a emisí, využívání obnovitelných zdrojů energie, podporu komunit a zaměstnanců, etické obchodní praktiky a další.

Environmentální udržitelnost

znamená, že je firma odpovědná za svůj vliv na životní prostředí a aktivně pracuje na tom, aby minimalizovala negativní dopady podnikání na ekosystémy. Environmentálně udržitelná firma odpovědně nakládá s odpady a podporuje vývoj a využívání obnovitelných materiálů.

Snaží se také snížit energetickou náročnost, investuje do energeticky úsporných technologií a podporuje výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Její snahou je snížit emise skleníkových plynů, efektivně využívat přírodní zdroje, podporovat recyklaci a minimalizovat nadměrnou spotřebu materiálů. Environmentálně udržitelné firmy se snaží stavět ekologicky šetrné budovy a respektovat i chránit místní biodiverzitu.

VAFO

VAFO: Láska ke zvířatům a planetě je zabalená do plně recyklovatelných obalů

VAFO

Firma VAFO PRAHA, přední evropský výrobce krmiv pro domácí mazlíčky, byla založená v České republice. Již řadu let je průkopníkem odpovědného podnikání v pet food. Strategie udržitelnosti, ukotvená do stanov VAFO Group, navíc zohledňuje současný trend, kdy zákazníci dbají na udržitelnost produktů.

VAFO strategie udržitelnost

Skupina si stanovila pět závazků, které chce splnit do roku 2025. Jde o snížení emisí CO2, využívání recyklovatelných materiálů v obalech až z 95 % či nárůst obsahu udržitelných ingrediencí o polovinu. V těchto oblastech už nyní dosahuje VAFO pozoruhodných výsledků. Průkopnické značky, jako Brit Care, Hau-Hau Champion nebo Planet Pet Society, už mají obaly plně recyklovatelné. Prázdné pytle mohou být tedy jednoduše odloženy do nádob s tříděným odpadem na plast. Ojedinělé je též využití hmyzího proteinu v nové řadě Brit Care Sustainable. Nutričně bohatě výživné ingredience, které by jinak nešly spotřebovat, využívá firma jako tzv. Second Chance suroviny do krmiva značky Planet Pet Society.

Součástí strategie udržitelnosti je závazek využívat obnovitelných zdrojů energie, šetrnějších k naší planetě. Do dvou let plánuje VAFO pokrýt výrobu obnovitelnými zdroji energie minimálně z 25 %. Příští rok chce instalovat solární panely ve svém závodu v Číčenicích. Aktuálně firma připravuje také dekarbonizační strategii pro dva své největší závody. Na odpovědném podnikání se nezanedbatelnou měrou podílejí rovněž sami zaměstnanci. Firma proto postupně digitalizuje pracovní dokumenty, katalogy i propagační materiály, přičemž tisk využívá jen v nejnutnějších případech.

Více informací o udržitelném přístupu k pet food je k dispozici zde.

Teplárna České Budějovice

Teplárna České Budějovice

Je tradičním komunitním výrobcem energií, který má odpovědnost za udržitelný rozvoj pevně zakotvený ve své Strategii pro zelené město.

Teplárna České Budějovice

Díky teplárně, která byla původně elektrárnou, funguje komunitní energetika v Českých Budějovicích už déle než 115 let.

Díky teplárně, která byla původně elektrárnou, funguje komunitní energetika v Českých Budějovicích už déle než 115 let.

Svým odběratelům nabízí:

  • spolehlivé a bezpečné dodávky tepla a teplé vody v nepřetržitém režimu,
  • komplexní ceny bez skrytých poplatků podléhající regulaci ERÚ,
  • servis a služby 24 hodin denně,
  • srozumitelné smlouvy,
  • bezplatné odborné poradenství.

Dlouhodobá koncepce podniku nazvaná Strategie pro zelené město popisuje, jak postupně dekarbonizovat palivový mix komunitní energetiky a tím pro České Budějovice zajistit teplo z místně dostupných bezemisních a obnovitelných zdrojů.

Jejím pilířem jsou tři klíčové investice:

Horkovod z Jaderné elektrárny Temelín. Do provozu byl uveden v říjnu 2023. Teplárna tak ušetřila přibližně třetinu spalovaného uhlí a tím o třetinu snížila objem vypouštěného oxidu uhličitého a dalších emisí.

Retrofit kotle K12. V něm se bude místo uhlí spalovat biomasa v podobě dřevní štěpky. Zkušební provoz začne už v této topné sezoně. Dojde zde k náhradě další třetiny spalovaného uhlí.

ZEVO Vráto. Zařízení na energetické využívání odpadů vznikne v brownfieldu po dožívající uhelné výtopně Vráto. K výrobě tepla a elektřiny poslouží komunální odpad, který dosud bez využití končil na skládkách. Zprovozněním ZEVO se v Budějovicích završí uhelná éra, která začala v městské elektrárně, později přebudované na teplárnu, už v roce 1909. Pro další generace tak budou zajištěny stabilní dodávky čistých energií za dobré ceny a to všechno při zlepšení životního prostředí v krajském městě a jeho okolí.

Nová energie pro zelené město... čisté jižní Čechy.

Teplárna ČB
Anglo-česká

Anglo česká: hygienické a čisticí prostředky dočista pro všechny

Jsme česká firma z Jindřichova Hradce a prodáváme hygienické a čisticí prostředky dočista pro všechny. Pro firmy, domácnosti, instituce a provozy ve všech možných oborech. Zajišťujeme odbornou spolupráci při dodržování vysokých standardů hygieny dle předpisů HACCP.

Anglo-česká

Jsme firma, jsme rodina a společně s našimi zákazníky budujeme prostor, kde se každý z nás může realizovat. Spokojenost a chuť se rozvíjet jsou základní hodnoty, které nás propojují nejen v týmu, ale i se zákazníky. Máme více než 30 let zkušeností, držíme vysokou kvalitu výrobků a neustále sledujeme nové technologie a inovace v oboru.

Anglo Czech Distribution

V roce 1992 jsme v Jindřichově Hradci založili společnost Anglo Czech Distribution. Jak už název napovídá, měli jsme co do činění s Anglií. Začali jsme totiž dovážet anglické čisticí prostředky pro profesionální použití. Stačila nám k tomu jedna kancelář, fax a pick-up. Naším úplně prvním zákazníkem se stal pivovar Bernard.

Anglo česká s.r.o.

Se zvětšujícím se objemem zakázek a zaměstnanců se firma rozrůstala a bylo nutné se přesunout do větších prostor. V roce 1996 byl pro snazší zapamatování změněn název na Anglo česká s.r.o. Ve vedení je po celých 30 let jeden ze zakladatelů, Ing. Petr Chlup, nyní se všemi svými čtyřmi potomky.

Dlouhodobým cílem společnosti Anglo česká je nicméně stále velký důraz na ekologický přístup v oblasti hygieny. „V naší nabídce můžete nalézt kromě biologicky rozložitelné mycí a čisticí chemie například odpadové pytle z granulátu z tříděného odpadu nebo úklidovou techniku vyráběnou z druhotného plastového materiálu (tzv. second life plastic).“

Značka Hygee

Hygiena je u nás na prvním místě. A protože si vážíme světa, ve kterém žijeme, záleží nám na tom, co čisticí prostředky obsahují. V naší nabídce proto najdete čím dál víc ekologických produktů, které jsou stejně efektivní jako ty ostatní.

Součástí značky Hygee je také nová virtuální asistentka Holly.

Virtuální asistentka HOlly

Sázíme stromy

Každoročně se tým nadšenců z naší firmy aktivně zapojuje do výsadby stromů v okolí Jindřichova Hradce. V letošním roce jsme sázeli již po čtvrté. Za tuto dobu jsme vysadili celkem 75 stromů. Akci vnímáme jako týmovou aktivitu pro stmelení kolektivu, kam bereme i své rodinné příslušníky a děti.

Anglo-česká - Sázíme stromy

Pracovní radosti a akce

Mezi naše pracovní radosti a akce neodmyslitelně patří oblíbené:

  • Setkání s rodinami tento den se setkáme a seznámíme s ostatními členy rodiny našich kolegů a prožijeme příjemné odpoledne plné aktivit.
  • Ovoce do práce dny, kdy přijdou do firmy bedýnky plné ovoce a doplníme si tím potřebné vitamíny.
Setkání s rodinami

Náš společensky odpovědný Královéhradecký kraj

kudyznudy.cz

Věděli jste, že je Královéhradecký kraj třetím nejnavštěvovanějším krajem v Česku? Takové množství turistů s sebou přináší nejenom pozitiva, tedy vysokou návštěvnost památek a profit, ale také negativa. Právě proto, aby Královéhradecký kraj těmto nemilým aspektům předcházel, vydal se cestou společensky odpovědné destinace, která klade důraz na udržitelný cestovní ruch. Na této cestě ho nejen finančně podporuje agentura CzechTourism.

Destinační společnost pro turistickou oblast Krkonoše vytvořila projekt Opravdové Krkonoše. Určený je těm, kteří si chtějí užít autentickou atmosféru nejvyššího tuzemského pohoří aktivně prostřednictvím horské turistiky, ale přitom touží po klidu v duchu „slow-travel cestování“. Ve spolupráci s provozovateli vybraných horských bud Krkonoše nabízí tipy na ubytování, které mohou využít při jejich přechodu. Současně propagují důležitost ochrany přírody, biodiverzity i ohleduplného chování v území.

Královehradecká centrála cestovního ruchu

Sdružení Český ráj ví, že vysoká návštěvnost přírodních lokalit má své stinné stránky. Proto iniciovalo projekt Chodím beze stop, který se zaměřuje na problematiku vykonávání potřeby v krajině. Ten nabádá turisty, že pokud si musí v přírodě odskočit, neměli by po sobě zanechat žádné stopy. Součástí této iniciativy jsou také lopatičky, kterými turisté tzv. podpapíráky zakopou do země. Český ráj dále mapuje veřejné toalety a prosazuje Šest zásad ohleduplného návštěvníka přírody.

Královéhradecká centrála cestovního ruchu

Hradecko je první turistickou destinací v Česku, která se přihlásila ke společenské odpovědnosti. Své návštěvníky vyzývá k ochraně přírody, udržitelným způsobům cestování nebo nakupování u regionálních producentů. Jedním z partnerů Hradecka je i Park 360, multifunkční prostor v Hradci Králové, který funguje na principech cirkulární ekonomiky, minimalizuje odpad a podporuje sdílenou a hromadnou dopravu.

Už jste slyšeli o Orlických horách a Podorlicku, o první české „slow destination“? Tento klidný a přívětivý region vybízí k zastavení a prožití chvil bez spěchu a stresu navzdory neustálému zrychlování doby. Pomalé cestování vyhledávají turisté, kteří se nehoní za tím, aby viděli co nejvíce. Očekávají však intenzivní zážitky a prožitky. ZASTAVTE SE…

Tipy na výlety vám přináší Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu. Ta propaguje turistický ruch v kraji, zajišťuje mu marketing v této oblasti a prosazuje s ostatními aktéry společné zájmy v oblasti rozvoje cestovního ruchu.

Kompletní informace o turistických aktivitách v kraji včetně kalendáře akcí najdete na Turistickém portálu Královéhradeckého kraje www.hkregion.cz.

Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu

„Jsme hrdou součástí lounska: Přehled CSR aktivit 2023 společnosti Aisan Industry Czech“

V minulém roce jsme pokračovali ve vytyčování cesty společenské odpovědnosti (CSR). Naše úsilí se zaměřuje na pozitivní změny v našem okolí.

Založení Biokoridoru
Společně s městysem Cítoliby, zaměstnanci v rámci rodinného dne vysázeli 30 nových stromů, čímž se snažili přispět k vytvoření nového biokoridoru.

Solární Energie pro Budoucnost
Ve spolupráci s ČEZ Esco jsme dokončili instalaci fotovoltaických panelů o kapacitě 1,6 MWh. Více než 3500 panelů přinese úsporu 18 800 tun CO2 během 25 let své životnosti.

Dobrovolnictví pro společnost
Spolupracujeme s Domovem pro seniory v Lounech a Diakonií Most, abychom poskytli podporu a přínos našeho týmu komunitě.

Týmové aktivity zaměstnanců
Více než 60 našich zaměstnanců se s podporou firmy aktivně zapojilo do dvou pohybových výzev. Květnové výzvy Do práce na kole a říjnové výzvy 10 000 tisíc kroků. Zaměstnanci zlepšili svoji fyzickou kondici, a nepřímo přispěli ke snížení emisí CO2.  

Podpora lokálního rozvoje
S firmou Saldo Zlatohlávek jsme předali nářadí lounské Montessori ZŠ, pomáhající vzdělávacímu procesu.
Náš drobný finanční příspěvek umožnil pořízení nového sociálního automobilu pro dětský domov v Žatci.

Děkujeme vám, našim zaměstnancům, za váš přínos a letošní podporu. Společně můžeme pokračovat v budování lepší a udržitelnější budoucnosti pro nás všechny.

Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu
Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu
Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu

Písecká továrna Schneider Electric se nyní řadí mezi několik málo továren s nulovou uhlíkovou stopou

Zhoršující se situace životního prostředí je v dnešní době patrná už snad v každém koutu světa. Neustále rostoucí populace, a hlavně zvýšená spotřeba daná životním stylem a globálním zvyšováním životní úrovně, dopadá na planetu stále tíživěji. Oproti předchozím generacím žijeme v přepychu, rozmazlujeme se zbytečnostmi, hýříme a plýtváme.

Schneider Electric se v aktivitách souvisejících se zlepšováním životního prostředí angažuje už dlouhá léta. Nejaktivnější je přirozeně v oblasti snižování spotřeby energií. A samotné snižování spotřeby energií hraje klíčovou roli pro ochranu životního prostředí.

Aktuálním tématem je příslib celé korporace vedoucí k uhlíkové neutralitě do konce roku 2025 a nulové uhlíkové stopě do konce roku 2030 u všech entit Schneider Electric.

Písecká továrna se nyní může pochlubit certifikací Net Zero Carbon site (továrna s nulovou uhlíkovou stopou), kterou obdržela začátkem tohoto roku. Byla udělena po přísném posouzení korporace.

Certifikát jsme získali jako jedna z prvních továren v Evropě a je tak významným milníkem v historii písecké továrny. K titulu vedla dlouhá a náročná cesta, která započala částečným vytápěním továrny odpadní vodou z nedaleké bioplynové stanice, následovaná výměnou rozvodů tepla, nákupem nových HVAC jednotek, výstavbou výměníkové stanice a finálním rozšířením "zeleného" vytápění do celé továrny.

Elektrická energie je nakupována výhradně z obnovitelných zdrojů a v budoucnu bude ještě podpořena výstavbou fotovoltaické elektrárny na pozemku společnosti. Následnou iniciativou k menšímu dopadu na životní prostředí bude dekarbonizace celého dodavatelského řetězce.

Petr Kašpírek, vedoucí oddělení Bezpečnosti, životního prostředí a správy budov písecké továrny Schneider Electric.

Žáby děkují!

Již 7 let pomáhá Nadační fond Veolia obnovovat a chránit cenné přírodní lokality se zaměřením na mokřady. V rámci svého programu Vraťme vodu přírodě spolupracuje s Českým svazem ochránců přírody (ČSOP), který tyto pozemky vykupuje, revitalizuje a dlouhodobě o ně pečuje.

Mokřady patří k nejrozmanitějším ekosystémům na planetě, jsou přirozenou zásobárnou vody v krajině, umějí totiž fantasticky vodu zadržovat. Jeden metr čtvereční mokřadu dokáže pojmout až 900 litrů vody. Mokřady jsou také významným zdrojem potravy a přirozeným domovem mnoha vzácných či ohrožených druhů rostlin, živočichů, hub a mikroorganismů, které většinou nemohou žít nikde jinde. V rámci společného programu zachránil Nadační fond Veolia s Českým svazem ochránců přírody celkem už 20 hektarů mokřadů v 17 různých lokalitách České republiky. NF Veolia věnoval dosud na záchranu těchto lokalit více než 7,8 milionu korun. O konkrétních zachráněných územích se více dozvíte na vratmevoduprirode.cz.

Jak záchrana mokřadu probíhá?

Výkupem samotného území to nezačíná, ani nekončí. Členové ČSOP vyhledávají zajímavé lokality po celé republice. Velkou roli hraje dobrá znalost místního prostředí, kterou organizace díky své široké základně a síti disponuje. Následuje jednání s vlastníky, příprava odkupu nebo dlouhodobého pronájmu pozemků. Finance na výkupy poskytuje NF Veolia a další prostředky získává od široké veřejnosti formou veřejné sbírky. Součástí programu je i benefiční prodej dárkových předmětů. Vykoupené plochy následně ochránci přírody revitalizují a dlouhodobě udržují.

S vykupováním mokřadů můžete pomoci i vy.

Projekt podpoříte nákupem dárku v nadačním e-shopu. Min. 20 % z ceny každého předmětu jde do veřejné sbírky projektu a stejnou částku do sbírky věnuje i NF Veolia. Nebo můžete poslat finanční dar na sbírkové konto.

Žáby a jejich přátelé vám děkuji!

Item 1 of 6

Kapitola udržitelnosti je na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity VŽDY otevřena

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity se už dlouhou dobu hlásí k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí a věnuje se aktivitám, které podporují udržitelnost.

Od roku 2013 získala status Fairtradové fakulty. Stala se tak první fakultou ve Střední Evropě podporující férový obchod a od té doby pravidelně druhou květnovou sobotu pořádá fairtradové snídaně, nabízí fairtradové produkty v automatech a pořádá přednášky na toto téma. 

Dalším klíčovým krokem, kterým fakulta prokazuje svůj závazek, je její účast v projektu LOKNI. Ten představuje revoluční přístup k pitné vodě. Filtrační stanice, kterou nechala Ekonomická fakulta nainstalovat do jednoho pavilonu učeben, filtruje vodu tak, aby byla nejen chutnější, ale zároveň bez bakterií, nečistot, mikroplastů, chlóru a nepříjemných pachů. Studenti si tak mohou načepovat až 3 litry kvalitní vody zdarma a zároveň ušetří spotřebu plastu díky používání vlastních lahví! V roce 2023 jsme za první dva měsíce fungování ušetřili 2 943 PET lahví.

Kromě toho v roce 2023 nechala Ekonomická fakulta na střechu budovy nainstalovat solární panely, které jí v budoucnu pomohou pokrýt značnou část spotřeby energie. 

Na Ekonomické fakultě JU není udržitelnost pouze heslem, ale také součástí výuky a celoživotního vzdělávání. Několik předmětů, např. Pluralismus v ekonomickém myšlení či Environmentální ekonomie, je součástí studijních programů. Veřejnost se může přihlásit do nabízených kurzů, například Land Art.

Staň se součástí udržitelné fakulty. Dej dnešku šanci změnit zítřek. A podej si přihlášku ke studiu do 30. 4. 2024.

Zodpovědnost k životnímu prostředí není ve Viscofanu jen prázdnou frází 

Viscofan se aktivně zapojuje do programu opětovného použití palet, který organizuje společnost PRS již přes 20 let.


Viscofan se angažuje v třídění a obnově dřevěných CP palet, které používáme ve svém výrobním procesu. Tyto palety jsou sváženy na sběrná místa, kde se opraví a znovu použijí. 

Systém recyklace palet je klíčovým krokem směrem ke snižování množství odpadu a uhlíkové stopy. Každých 7 palet, které se vrátí do oběhu, zachrání jeden strom. Na konci životnosti jsou tyto palety zpracovány na biomasu. Ta se využívá při sušení a tepelném zpracování palet nových. 

Ve Viscofan jsou hrdí, že směřují k udržitelnosti a ochraně životního prostředí: Děkujeme všem zaměstnancům, kteří k úspěchu přispívají. Věříme, že naše společná snaha bude i nadále přinášet skvělé výsledky a posilovat naši pozici v čele boje za udržitelnější budoucnost,“ říká vedení společnosti. 

Sociální
udržitelnost

Sociální udržitelnost znamená, že firma bere v úvahu všechny své sociální dopady a snaží se o pozitivní přínos společnosti jako celku. Zahrnuje péči o zaměstnance, zákazníky, komunity a další zainteresované strany tak, aby se maximalizovalo jejich blaho a snižovaly se negativní dopady na jejich životy. Sociálně udržitelná firma vytváří férové pracovní podmínky a zajišťuje pro své zaměstnance bezpečné a zdravé pracovní prostředí.

Důležité pro ni je, aby měli zaměstnanci možnost rozvoje a dalšího vzdělávání, měli vyvážený pracovní a osobní život a za svou práci byli dostatečně oceněni. Firma se také aktivně účastní charitativních a dobročinných projektů, spolupracuje s místními komunitami na řešení společenských problémů a respektuje místní kultury a tradice. V zákaznických vztazích je pro ni důležité poskytování kvalitních produktů a služeb, transparentní komunikace se zákazníky a rychlé a efektivní řešení stížností a dotazů.

Udržitelnost je součástí firemní strategie Wienerbergeru a promítá se do většiny aktivit společnosti 

Ekona

Stavebnictví je jedno z odvětví, které má neoddiskutovatelný vliv na životní prostředí. Samotná těžba a výroba pálených výrobků výrazně působí na okolní přírodu, a proto se ve Wienerbergeru snažíme dělat všechno proto, abychom ji ochránili a zachovali pro další generace. Staráme se o přírodní okolí i komunity v okolí našich závodů, omezujeme produkci emisí, podporujeme cirkulární ekonomiku, využíváme obnovitelné zdroje a mnoho dalšího. Všechny své aktivity shrnujeme v našem udržitelném reportu nebo na webových stránkách. 

Jsme si vědomi toho, že stavebnictví patří mezi energeticky náročná odvětví a naše činnost má významný vliv na životní prostředí. Dlouhodobě proto usilujeme o udržitelný a zodpovědný způsob podnikání. Snažíme podnikat mnoho kroků k tomu, abychom snížili dopady těžby a výroby na přírodu a naším cílem je být do roku 2050 klimaticky neutrální.  

Chceme zachovat přírodu a krajinu pro budoucí generace 

Máme stanovené dekarbonizační cíle a hledáme řešení pro snižování nejen přímých výrobních emisí, ale také emisí z nakoupených energií nebo vlastní činnosti a dodavatelských řetězců. Přímé emise snižujeme například změnami produktové směsi výrobků tak, aby byly nahrazeny složky s vyšším obsahem uhlíku, a na dematerializaci, kdy se snažíme snižovat objem hmoty potřebné pro výrobu produktů, při současném zachování nebo vylepšení jejich technických parametrů. Sušení a vypalování našich stavebních materiálů vyžaduje velké množství energie ze spalování zemního plynu a část získané energie je nevyužitá ve formě odpadního tepla. Proto hledáme řešení, jak toto teplo vrátit zpět do výroby. Nepřímé emise dále omezujeme přechodem na elektromobilitu či instalací fotovoltaických panelů na střechy našich závodů. 

Udržitelnost našich stavebních materiálů se snažíme podporovat inovativními projekty v oblasti cirkulární ekonomiky. Zavázali jsme se proto, že do roku 2026 bude 80 % našich prodejů pocházet z produktů se životností delší než 100 let a 90 % prodaných produktů bude recyklovatelných nebo znovupoužitelných. Tímto způsobem zajišťujeme dlouhodobou dostupnost surovin. Současně neustále zvyšujeme podíl druhotných nebo recyklovaných surovin použitých při výrobě. Novinkou pro letošní rok je například řešení pro ploché střechy, folie Leadax, která je plně vyrobená z recyklátu. Jde o příspěvek naší společnosti k tomu, aby se nespotřebovávaly primární suroviny.    

Důležité je pro nás i hospodaření s vodou a způsob regenerativního zemědělství. V České republice vlastníme stovky hektarů půdy, kterou nechceme vysát, ale zachovat pro další generace. Proto jsme zvolili cestu regenerativního zemědělství, která umožňuje, aby půda zůstala v co nejlepším stavu a byla schopná pohlcovat uhlík z ovzduší.  

Staráme se o naše okolí, darujeme materiál a podporujeme dobrovolnictví 

V oblasti náboru nových zaměstnanců jsme otevřeni diverzitě. Uplatnění u nás najdou všichni bez ohledu na věk, pohlaví nebo vyznání. Našim zaměstnancům nabízíme zkrácené úvazky a flexibilitu tam, kde je to možné. Jedním z našich benefitů pro zaměstnance je projekt firemního dobrovolnictví DobroWolník. Zaměstnanci mohou věnovat jeden den v roce v rámci své pracovní doby práci pro neziskovou nebo lokální příspěvkovou organizaci.  

Wienerberger neotálí ani v oblasti CSR projektů. Věnovali jsme například stavební materiál na střechu hospicu Nová Cibulka v Praze nebo cihly pro rekonstrukci pražské školy pro postižené děti a autisty Diakonie ČCE. V rámci našich aktivit chceme být dobrým sousedem, a proto v našich lokalitách posilujeme komunitní rozvoj a každoročně přispíváme na různé místní aktivity, od společenských akcí až po podporu vzdělávacích institucí. V okolí závodů také podporujeme biologickou rozmanitost, sázíme nové stromy, zatravňujeme plochy luční směsí, instalujeme včelí úly a ptačí budky.  

Udržitelné podnikání obstojí v dobách klimatických změn 

Udržitelnost bereme jako součást našeho byznysu a je hlavním bodem dlouhodobé strategie Wienerbergeru. Věříme, že hlavním bodem udržitelnosti je adaptovat naše podnikání na dobu klimatických změn a pracovat s co nejmenšími dopady na životní prostředí a společnost. Za tuto snahu jsme byli v uplynulém roce několikrát oceněni předními ratingovými ESG agenturami, které jen potvrdily, že naše kroky vedou správným směrem.  

Naším cílem je do roku 2026 vyvinout výrobky s vyšší energetickou účinností a odolností vůči klimatickým změnám. Zároveň chceme pokračovat v edukaci firem a zdůrazňovat důležitost investic do nových technologií. Jen díky tomu dokážeme postupně snížit dopady oboru stavebnictví na životní prostředí a přejít na udržitelná řešení.

EKONA - Vracíme vodu přírodě

Ekona

Jak hospodařit s vodou v domácnosti

EKONA v současné době vnímá vysokou důležitost šetřit se zdroji. Voda je jedním ze základních elementů. Vodu potřebujeme. V naší společnosti jsme si zvykli s pitnou vodou plýtvat. Pitná voda se kromě konzumace používá na splachování WC, mytí nebo závlahu zahrady. V domácnostech, které nejsou napojeny na kanalizaci vyvstává problém, jak naložit s odpadní vodou.

Kam s odpadní vodou? Ptejte se v EKONĚ

EKONA už přes 30 let čistí odpadní vody. Projektuje a vyrábí domovní čistírny vod, čistírny pro pensiony, obce. U výrobků zajišťuje odborný servis. Zákazníkům se poctivě věnuje, poskytuje odborné poradenství a „na míru“ vyrábí produkty přímo podle požadavků zákazníků.

Dále vyrábí lapače tuků, sběrače ropných látek, tříkomorový sptik+pískový filtr, jímky, žumpy, vodoměrné šachty, čerpací šachty, plastové nádrže i plastové nádoby. Technologie je možné umístit do vyhovujících stávajících nádrží a to jak plastových tak i betonových.

Styl poznáš NA PRVNÍ POHLED

Doprava Ústeckého kraje

Integrovaný dopravní systém Doprava Ústeckého kraje (DÚK) každým kilometrem ujetým zeleným vlakem nebo autobusem chrání naši přírodu. Potvrzují to odborníci z ČVUT.

DÚK sjednocuje veřejnou dopravu v Ústeckém kraji již od roku 2015. Od té doby se neustále snaží dopravní systém zlepšovat tak, aby klientům mohli nabídnout co nejkomfortnější a nejvýhodnější cestování.

Ústecký kraj byl dlouhé roky považován za region s vysokou ekologickou zátěží, proto jedním z cílů DÚK je i co nejšetrnější přístup k životnímu prostředí. Velkou péči proto věnuje tomu, aby byl provoz spojů zajišťován moderními dopravními prostředky, které nemají negativní dopad na životní prostředí.

Díky, že jezdíte zelenými vlaky.
DÚK. Zelenější, než jste čekali

DÚK

Ekonomická
udržitelnost

Ekonomická udržitelnost firmy zajišťuje její dlouhodobý hospodářský úspěch, přičemž při jeho dosahování firma respektuje etické a morální principy a minimalizuje negativní dopady na společnost. Udržitelnost v oblasti ekonomiky zahrnuje celou řadu faktorů a strategií, které pomáhají firmě dosáhnout dlouhodobé stability a prosperujícího ekonomického prostředí.

Patří mezi ně finanční stabilita firmy, která zahrnuje efektivní správu finančních prostředků, minimalizování zadlužení a ekonomické řízení nákladů. Ekonomicky udržitelná firma investuje do výzkumu a vývoje a nebojí se adaptovat do svého procesu nové technologie a inovační postupy. Také se chová eticky, dodržuje právní předpisy a je transparentní ve vztazích se zákazníky i dodavateli. Důležité také je, aby firma byla flexibilní a měla dlouhodobý plán, cíle a strategie, které podle potřeby pravidelně aktualizuje.

dm drogerie
dm drogerie
dm drogerie
dm drogerie

Společnost dm je udržitelná i tam, kde to zákazník nevidí

Co spojuje dm s jejími zákaznicemi a zákazníky? Přání zachovat naši planetu i pro příští generace. V dm jsou přesvědčeni o tom, že společnými silami se dokážeme zasadit o změnu k lepšímu.

Pro zajištění skutečně udržitelné budoucnosti je třeba se zabývat také sociálními a ekonomickými aspekty, jako jsou spravedlivé pracovní postupy, lidská práva a ekonomická rovnost. Proto dm dlouhodobě upozorňuje na situaci znevýhodněných lidí ve společnosti a do pomoci zapojuje zákaznice a zákazníky i spolupracovníky a spolupracovnice.

Výročí 30 let působení na českém trhu oslavila loni společnost dm podporou 30 zelených projektů, jejichž realizace pokračují i letos. Dlouhodobě se soustřeďuje i na udržitelné využívání energie. V letošním roce prokázala dm na základě vykonaného auditu splnění normy ČSN EN ISO 50001:2019 a obhájila tak certifikaci ISO a zároveň oprávnění užívat značku TÜV SÜD Czech. Jedná se o první mezinárodní standard, který předpokládá, že při jeho globální implementaci lze ovlivnit až 60 procent světové spotřeby energie.

Společnost dm spolupracuje s Potravinovou bankou, pravidelně se zapojuje do Sbírky potravin a dobročinné iniciativy Giving Friday. Své zákazníky také motivuje k nákupu trvale udržitelných produktů a patří k průkopníkům bezobalového prodeje stáčené eko drogerie.

Firma Kasalova pila - již více než deset let držitelem Certifikace PEFC

PEFC certifikace spotřebitelského řetězce (C-o-C) představuje mechanismus na sledování certifikované suroviny z lesa po konečné výrobky, čímž se zajišťuje, že dřevo, dřevní vlákna a nedřevní produkty lesa, které jsou obsaženy ve výrobcích lze zpětně sledovat až k certifikovaným lesům.

Certifikace C-o-C tvoří významnou součást systému PEFC, neboť zaručuje, že prohlášení o výrobcích, které pocházejí z lesů jsou důvěryhodné a kontrolovatelné v celém dodavatelském řetězci. Certifikace C-o-C se používá k certifikaci celého řetězce lesních produktů.

Spotřebitelský řetězec

Hlavním cílem spotřebitelského řetězce PEFC je poskytnout spotřebitelům lesních produktů přesné a dokazatelné informace o obsahu suroviny pocházející z PEFC certifikovaných lesů, ve kterých se hospodaří trvale udržitelným způsobem a také informaci o obsahu recyklované suroviny ve výrobcích.

Požadavky spotřebitelského řetězce popisují proces, jak přenést informace o původu vztahující se k pořizované surovině do informací o původu vztahujícím se k výrobkům organizace. Součástí požadavků jsou i minimální požadavky na systém řízení pro zavedení a řízení procesu spotřebitelského řetězce.

C-Energy: energie pro udržitelnou budoucnost

Energetický zdroj C-Energy Planá zajišťuje stabilní a cenově dostupné dodávky tepla pro domácnosti i firemní odběratele v Táboře, Sezimově Ústí a Plané nad Lužnicí. V regionu Táborska dodává teplo a páru, mimoto poskytuje systémové služby energetické soustavě a přispívá tak k bezpečnosti dodávek elektřiny v celé České republice. Je jedním z nejmodernějších zařízení svého druhu v celém středoevropském regionu. 

Do modernizace a rozvoje energetického zdroje investovali akcionáři od roku 2012 již 4 miliardy korun. Všechny projekty přitom měly společný cíl: zajistit dlouhodobě udržitelné dodávky energií bez zbytečné zátěže pro životní prostředí.  

Strategie Planá 2025 

V roce 2021 představila C-Energy ambiciózní cíle, které popsala v dokumentu Strategie Planá 2025. Řada opatření a investic byla od té doby realizována s cílem vyrábět energie efektivněji, se zachováním cenové dostupnosti a při významném snížení dopadů na životní prostředí.  

V roce 2022 společnost jako první svého druhu v ČR zcela ukončila spalování uhlí ve zdroji v Plané nad Lužnicí. Uhlí nahradila převážně zbytková štěpka z lesů a pil v okolí. V roce 2023 byl dokončen rozsáhlý projekt výměny zastaralých parovodů v Táboře moderním horkovodním potrubím, které snížilo tepelné ztráty při distribuci tepla až o 17 procent. 

Certifikace C-o-C tvoří významnou součást systému PEFC, neboť zaručuje, že prohlášení o výrobcích, které pocházejí z lesů jsou důvěryhodné a kontrolovatelné v celém dodavatelském řetězci. Certifikace C-o-C se používá k certifikaci celého řetězce lesních produktů.

Energetické využití odpadů 

Dalším krokem je projekt EVO Planá – nový fluidní kotel, který umožní získat energii ze směsného komunálního odpadu produkovaného v zájmovém území (například v obcích v okolí Plané nad Lužnicí). Dále nevyužitelný a nerecyklovatelný odpad, který dnes končí na skládkách, najde při splnění těch nejpřísnějších ekologických kritérií další využití a přispěje k zajištění cenově dostupných dodávek tepla a energií v regionu. 

Pro klíčový projekt získala C-Energy od Ministerstva životního prostředí kladné stanovisko EIA na začátku roku 2024. V případě včasného získání všech dalších povolení může zařízení zahájit zkušební provoz již v roce 2027.  

Sledujte s námi, jak rozvíjíme udržitelnou energetiku nejen v Jihočeském kraji. 

Ondřej Knotek: Klimatickou změnu Evropa sama nezastaví

Než se stal Ondřej Knotek (ANO) europoslancem, pracoval pro nadnárodní společnosti ve strojírenském a farmaceutickém sektoru. V roli manažera kvality řídil oddělení kvality a odpovídal například za provádění auditů či za implementaci evropské legislativy do firemních procesů. Povídali jsme si s ním o tom, jak dnes z Bruselu nahlíží na chystaná opatření, která mají pomoci planetě.

Pane europoslanče, jak si představujete Evropu za deset let? Čekají nás neklidná léta?

Pevně věřím, že bude více soběstačná a snad také i více bezpečná. Země západního Balkánu by už mohly být součástí unie. Po Evropě se bude více jezdit vysokorychlostními vlaky. Osobní automobily nabídnou možnost autonomního řízení. Pacienti budou mít přístup inovativním terapiím. Umělá ledvina zlepší život milionům Evropanů, kteří již nebudou muset pravidelně chodit na dialýzu.

Měla by podle Vás Evropa změnit postoj k uplatňování zásad klimatické dohody Green Deal, nebo se naopak zasazovat o to, aby ji vzaly vážně i ty země světa, které jí zatím pohrdají?

Evropa musí reagovat na klimatickou změnu. Ale ne ideologicky. Cíle Green Dealu jsou v pořádku. Průšvih je cesta k jejich dosažení a průběžné cíle. Současný Brusel je velmi zelený a zužuje nástroje a technologie, kterými chce klimatických cílů dosáhnout. Do budoucna tím hrozí propastné rozdíly mezi různými regiony. A je mi moc líto, že k tomu katastrofálnímu provedení přispělo české předsednictví a laxnost ministrů současné vlády. Za rok budou evropské volby a naším cílem je, aby se některé části klimatické legislativy přepracovaly tak, aby už neohrožovaly konkurenceschopnost našeho hospodářství a   soustředily se především na tzv. adaptaci, tedy přizpůsobení se klimatické změně. A jestli se emisí skleníkových plynů zbavíme v roce 2050 nebo o pár let déle, to by nemělo být podstatné.

Je za námi energetická krize, nebo se lidé mají obávat její další vlny?

V oblasti energetiky a průmyslu v Evropě sleduji investiční nejistotu, kterou způsobuje ideologická klimatická legislativa a neuvěřitelná byrokratická zátěž. Trh s energiemi bude stále napjatý a bude reagovat na každý, byť jen drobný impulz. Přesto zůstávám optimistický, alespoň v tom, že ta další vlna nebude tak silná jako loni.

Můžeme u nás spotřebu elektřiny více pokrývat z obnovitelných zdrojů jako jsou větrné a solární elektrárny?

Jednoznačně, ALE: v Evropě a především průmyslovém Česku prudce poroste poptávka po elektřině. Část průmyslových procesů bude elektrifikovaná a výroba vodíku elektrolýzou vody bude vyžadovat také obrovské množství elektřiny oproti dnešku, protože vodík dnes vyrábíme především ze zemního plynu. Naše studie potvrzuje, že Česko pokryje z obnovitelných zdrojů v budoucnu jen polovinu poptávky po energiích. Na větší podíl již nebude dostupná plocha, protože větrné i solární elektrárny jsou prostorově náročné. Navíc vůbec není jisté, že si Češi budou ochotni akceptovat takto významný zásah do rázu krajiny. Přenosová a distribuční soustava také není nastavena tak rychlé navýšení podílu OZE na energetickém mixu. Takže ano, obnovitelné zdroje navýšíme, ale narazí na svůj přirozený limit. Zbytek české spotřeby pokryjí jaderné elektrárny, které postavíme.

A uděláme dobře, když se jednou úplně odstřihneme od těžby uhlí?

Uhlí se dá ale také použít jako surovina pro výrobu v chemickém průmyslu, takže si umím představit, že se uhlí bude v nějakém objemu těžit, ale už se nebude pálit v elektrárnách a teplárnách. Konec energetické zpracování uhlí by ale měl nastat až v době, kdy budeme mít dostatečnou, a především stabilní náhradu. Bohužel kvůli zpackané legislativě přijaté během českého předsednictví, je možné, že rostoucí cena emisní povolenky dostane uhelné elektrárny do ztráty. I na to se musíme po evropských volbách soustředit a přenastavit pravidla tak, aby mohly uhelné provozy fungovat do doby, kdy jejich výkon pokryjeme jádrem a obnovitelnými zdroji.

Panuje spousta otazníků kolem elektromobility a omezení spalovacích motorů. Co se dá očekávat po roce 2035? Bude opravdu platit zákaz výroby nových dieselových a benzinových automobilů?

Už dnes se ukazuje, že Čína v oblasti elektromobilů ujela Evropě o “parník”. Podle mě to bude nutné posunout alespoň o pět let. Jinak bychom výrazně zvýšili závislost na Číně. Posunem o pět let by patrně padl cíl klimatické neutrality EU v roce 2050, ale jak jsem již řekl, když to bude trochu déle, nic se nestane. Klimatickou změnu Evropa sama nezastaví, emise snižujme, ale postupně. Důležité je se na změnu klimatu především adaptovat a zůstat hospodářsky silní.

Polsko kvůli zákazu spalovacích motorů dokonce podalo žalobu k unijnímu soudu. Myslíte si, že by u něj mohlo uspět? Týkal by se případný úspěch i lidí v České republice?

Není to poprvé co Polsko využívá možnost bránit zájmy svých občanů soudní cestou. Obsahově se s žalobou ztotožňuji, nedokážu ji ale zhodnotit z právního hlediska. Šance je vždy, ale vzhledem k tomu, že předchozí obdobné žaloby soud rozhodl v neprospěch Polska, tak očekávám spíše zamítavé rozhodnutí.

Případný úspěch by legislativu anuloval. To znamená, že by byl prostor se této legislativě věnovat znovu a připravit ji tak, aby více hájila zájmy občanů EU. Zároveň je nutné počítat s tím, že to soudní rozhodnutí může trvat i několik let.

Na druhou stranu, každá legislativa EU se dá kdykoli revidovat. Evropské volby se konají již příští rok, doufejme tedy, že tu bude po volbách apetit klimatický balíček upravit tak, aby byl více spravedlivý.

Autor rozhovoru: Petra Kučerová

European Parliament - Ondřej Knotek

Přehled udržitelných firem

Představujeme inspirativní firmy a společnosti České republiky,
které naplňují cíle pro lepší budoucnost.

Nejde o byrokracii

Sledování oblasti ESG bychom však v žádném případě neměli vnímat jako další byrokratický nástroj, který přináší legislativa EU. „Není to žádný tlak klimatických aktivistů, ani orgánů EU či jiných institucí. Jde o změny, které dopředu tlačí zákazníci a zaměstnanci firem. Především ti mladší. Zároveň nejde o žádné revoluční myšlenky, protože mnohé firmy tyto principy už dávno dodržují,” říká Jan Růžička, šéf vnějších vztahů skupiny Home Credit, české firmy, která jako vůbec první česká firma vydala globální report zabývající se tématem ESG.

Tou hlavní a zásadní změnou je, že společnosti musí povinně sledovat a v příštích letech i povinně reportovat o tom, jaké jsou dopady jejich podnikání na životní prostředí a společnost. Vedle klasického firemního účetnictví, které informuje o tom, jaké měla firma náklady, výnosy, zisk či ztrátu, bude muset existovat i zpráva, která řekne, jak ekologicky a společenský odpovědně v daném roce firma podnikala.

V mnoha firmách už dnes funguje speciální oddělení, které problematiku ESG řeší. Nejdále v tomto směru jsou u nás banky, pojišťovny nebo energetická společnost ČEZ. Ty firmy, které dosud se zájmem o ESG čekaly, nyní shánějí odborníky, kteří začnou tuto oblast ve firmách řídit a pracovat na tvorbě příslušné firemní politiky. A v další etapě pak i na přípravě povinných zpráv.

Roste zájem zákazníků

Podle Martina Křivánka, odborníka poradenské společnosti KPMG na ESG, čeští zákazníci začínají udržitelnost stále více vnímat a roste počet zákazníků, kteří informace o udržitelnosti zohledňují i ve svém nákupním chování. „Vzniká tak pobídka pro firmy být ‚zelený‘. Jako ‚zelené‘ se ovšem někdy deklarují i ty produkty a služby, které až tak zelené nejsou. Tento greenwashing by nová směrnice mohla pomoci omezit,“ soudí Křivánek.

Evropská legislativa v tomto směru vznikla už v roce 2014 a loni byla zpřesněna tak, aby skutečně firmy motivovala k „zeleným“ krokům, a znesnadnila jejich obcházení.

Odborníci říkají, že kdo nezaspí a chopí se zásad ESG včas, bude mít v brzké budoucnosti podnikatelskou výhodu. Lidé i celé společnosti totiž podle nich budou stále více následovat nový trend a budou fandit těm, kteří se neváhají vzdát zaběhnutých standardů, a razantně je změnit.

Co vše je ESG?

Oblast parametrů ESG je velice široká a je především na firmách, co do ní dokážou zahrnout. Například Komerční banka se už před časem zavázala, že ustoupí od financování aktivit klientů v uhelném sektoru. „Finanční produkty a služby již nenabízíme potenciálním klientům, kteří generují více než 25 procent svých výnosů z činností spojených s uhelným sektorem,“ říká Hana Kovářová, výkonná ředitelka pro brand strategii a komunikaci v KB, která zároveň předsedá komisi pro udržitelné finance v rámci České bankovní asociace. Právě tato asociace se vloni zasadila o vznik memoranda pro udržitelné finance, k němuž už se připojila řada českých bankovních institucí.

Jiným z příkladů, jak fenomén ESG zasahuje prostřednictvím bankovního sektoru do života obyčejných lidí, jsou takzvané zelené hypotéky. Doposud totiž banky poskytovaly úvěry na bydlení na základě dvou hlavních kritérií: jednak byl nutný dostatečný příjem, jednak musela hodnota nemovitosti odpovídat požadované částce úvěru.

Banky však již začínají k podmínkám pro získání hypotéky přidávat další kritérium – energetický štítek budovy. Pokud nemovitost spadá do kategorie energeticky nejúspornějších nemovitostí, může žadatel získat výhodnější úrokovou sazbu. „Pokud klienti splní podmínky zeleného bydlení, tedy nejvyšší hodnoty energetické úspornosti, tak u hypotéky na udržitelné bydlení poskytujeme slevu desetinu procenta,“ uvedl Jan Sadil z představenstva ČSOB, pod niž Hypoteční banka spadá.

Jiným příkladem, jak mohou vypadat kroky v oblasti ESG, jsou iniciativy společnosti ČEZ, které pomáhají zachránit v tuzemsku sokoly. Sokol stěhovavý je kriticky ohrožený druh a ČEZ spolupracuje s ornitology na jeho záchraně už od roku 2011. „Za víc než deset let vzlétlo z našich provozů 163 mláďat,“ uvedla ředitelka útvaru ESG Skupiny ČEZ Kateřina Bohuslavová. Sokoli hnízdí na deseti místech, jež spadají pod ČEZ. Vedle obou jaderných elektráren v Temelíně a Dukovanech jsou to Tušimice, Ledvice, Trmice, Proboštov, Mělník, Třeboradice u Prahy, Počerady a Dětmarovice.

Možností, jak uspět v oblasti ESG, jsou však velmi široké. Společnost Petrof, vyrábějící piana, například uskutečnila IT projekt, který významně snižuje množství papíru, jenž využívá při administrativě. Snižuje se tak uhlíková stopa firmy.

Podobným směrem postupuje i také již jednou zmíněný Home Credit. „V současné době více než 80 procent všech našich procesů spojených s uzavíráním smluv probíhá bez papíru. On-line řešení není jenom rychlejší a pohodlnější pro zákazníky, ale přispívá i k environmentální a společenské udržitelnosti,“ vysvětluje Michal Fila z Home Creditu.

Pro menší firmy je důležité najít si své priority v oblasti ESG. Na prvním místě budou určitě ty ekologické se zaměřením především na spotřebu energií, elektřiny, ale také recyklaci a spotřebu vody.  

Pro malé firmy může být opatřením, které jim přinese žádoucí body, ale třeba také to, že své zaměstnance podporují v dojíždění na pracoviště na kole. Mohou pro ně vybudovat stání pro kola nebo tento způsob dopravy zvýhodnit i finančně.

©2023 VLTAVA LABE MEDIA, a.s. Kopírování obsahu je bez písemného souhlasu společnosti Vltava Labe Media, a.s. zakázáno.

denik.cz